Všehomír Vseškerý, Ríší Smrti I Polem Bitevním Od Samých Vìkùch Poèátkùch Letra

Maniac Butcher

Invaze

Letra de Všehomír Vseškerý, Ríší Smrti I Polem Bitevním Od Samých Vìkùch Poèátkùch
Všehomír veškerý
Od samých vìkùch poèátkùch
Nepoznal klidu žádného
Nemožnost míru vìèného

Nejistota jest jistotou jedinou
V øíši smrti, boje a chaosu vìèného
Kde silný vládne osudy slabých
Život nemocných jest v rukách mocných

Zabíti šancí jedinou kterak pøežíti
Zabíti podruhé možností lakávou
Kterak moci i uznání obecného docíliti
Naèež i potøetí kterak se slávy vìèné dobýti