Maniac Butcher

Všehomír Vseškerý, Ríší Smrti I Polem Bitevním Od Samých Vìkùch Poèátkùch
Všehomír veškerý Od samých vìkùch poèátkùch Nepoznal klidu žádného Nemožnost míru vìèného Nejistota jest jistotou jedinou V øíši smrti, boje a chaosu vìèného Kde silný vládne osudy slabých Život nemocných jest v rukách mocných Zabíti šancí jedinou kterak pøežíti Zabíti podruhé možností lakávou Kterak moci i uznání obecného docíliti Naèež i potøetí kterak se slávy vìèné dobýti From Letras Mania