Nieprawdziwa Historia Cz. II Letra

Artrosis

Po?ród Kwiatów I Cieni

Letra de Nieprawdziwa Historia Cz. II
Znów brnê w ten sen
D³ugo jeszcze w nim zostanê
Z³ama³am ciszê tysi¹cem srebrnych kropli
W ob³okach tañczê
Zza wzgórza wstaje têcza
Kolory pragnieñ zespala w jedno
Dla ciebie ja
Dla mnie ty
A dla nas wiecznoϾ