Letra de Det Tapte Liv
Vemod over det tapte liv
Et liv som aldri ble levd

Jeg vet lite av glede
Men Mye av vrede

Vik fra meg
Satan