Antestor

Det Tapte Liv
Vemod over det tapte liv Et liv som aldri ble levd Jeg vet lite av glede Men Mye av vrede Vik fra meg Satan From Letras Mania