Letra de Zinc Putan E Un Gay
Dà vsìn a la stazion,
a dies e mezz ong'or.
A gh'è 'n laor da màt, a par d'esar al marcà.
Bon a dig da bon, a dig da bon, a dig da bon..
bon a dig da bon, a dig da bon uh.
Guarda quela là la g'arà stant'an, sol a ciacàràr a tàt ciàpi dal mal,
guarda quela là la pàr Weah, proa a dmandàr se la vien a zugàr,
guarda quela là con i cavì drìt, se t'àg guardi ben la g'à 'l pizet,
mi piùtost che andar con chié lì a vàg a cà e a fàg da pàr mi.
Zinc putan e un gay,
zinc putan e un gay,
zinc putan e un gay,
zinc putan e un gay ohhhhh
yeah yeah.

(Grazie a teo90 per questo testo)