Andrea Poltronieri

Zinc Putan E Un Gay
Dà vsìn a la stazion, a dies e mezz ong'or. A gh'è 'n laor da màt, a par d'esar al marcà. Bon a dig da bon, a dig da bon, a dig da bon.. bon a dig da bon, a dig da bon uh. Guarda quela là la g'arà stant'an, sol a ciacàràr a tàt ciàpi dal mal, guarda quela là la pàr Weah, proa a dmandàr se la vien a zugàr, guarda quela là con i cavì drìt, se t'àg guardi ben la g'à 'l pizet, mi piùtost che andar con chié lì a vàg a cà e a fàg da pàr mi. Zinc putan e un gay, zinc putan e un gay, zinc putan e un gay, zinc putan e un gay ohhhhh yeah yeah. (Grazie a teo90 per questo testo) From Letras Mania