Stovi Stovi Berþelis Letra

Alvarinis

?alvarinis

Letra de Stovi Stovi Berþelis
Stovi stovi berþelis ðani kelia
Niekas in já neaþaina, neaþvaþiuoja
Ir atjojo bernelis prie berþelio
Laiskie laiskie berþeli pranaktavot
Vai pamirsie, berneli, padëkavot
Ir pamirðo bernelis padiekavot

Ir sugráþo bernelis pusá kelia
Dëkui dëkui berþeli uþ nakteliø
Pranaktojau berþely un ðakeliø
Kaip pas tikrø motulá un rankeliø
Pranaktojau berþely un lapeliø
Kaip pas tikrø motulá un paduðkëliø