Alvarinis

Stovi Stovi Berþelis
Stovi stovi berþelis ðani kelia Niekas in já neaþaina, neaþvaþiuoja Ir atjojo bernelis prie berþelio Laiskie laiskie berþeli pranaktavot Vai pamirsie, berneli, padëkavot Ir pamirðo bernelis padiekavot Ir sugráþo bernelis pusá kelia Dëkui dëkui berþeli uþ nakteliø Pranaktojau berþely un ðakeliø Kaip pas tikrø motulá un rankeliø Pranaktojau berþely un lapeliø Kaip pas tikrø motulá un paduðkëliø From Letras Mania