Letra de Interlude
Interlude Video:
Les faits sont là
Les faits sont là
Neuf point trois
Cha cha cha
Ra ra ra
Cha cha cha
Dawli ḥayati (dawli ḥayati)
Dawli ḥayati (dawli ḥayati)
Da-dawha liya (dawha liya)
Da-da-dawha liya (dawha liya)
Dawli ḥayati (dawli ḥayati)
Dawli ḥayati (dawli ḥayati)
Dawha liya (dawha liya)
Da-da-dawha liya (w da-dawha liya)
W rani mboweq (w rani mboweq)
W rani mqowed (w rani mqowed)
W rani mboweq (w rani mboweq)
W rani mqowed (w rani mqowed)
W ki gha ndiro? (w ki gha ndiro?)
W ki gha ndiro? (w ki gha ndiro?)
Ghadi, ghadi bouḥdi (ghadi, ghadi bouḥdi)
Ghadi, ghadi bouḥdi (ghadi, ghadi bouḥdi)
Ghadi, ghadi bouḥdi (ghadi, ghadi bouḥdi)
Ghadi, ghadi bouḥdi (ghadi, ghadi bouḥdi)
W ki gha ndiro? (w ki gha ndiro?)
Goulou liya ki gha ndiro?
Ya ya ya ya, ya ya ya ya, ya ya ya ya