Letra de Bekletme
Yýk duvarlarý aç kapýlarýný vakit geç deðil Kýr gururunu aç bana kalbini aþk ölüm deðil Denesen ne olur beni dinlesen geçmeden bahar Bana sevdiðini söyle o kadar korkacak ne var? Býrak kendini aþk rüzgarýna geçmeden yýllar Yürü durma yolun sonuna kadar kacacak ne var? Hadi ama olan olsun artýk sabýrsýz ellerimi bekletme Hadi dokun içinden geldiyse ayný þeyi bin kere söyletme