Letra de Døden
Denne nat... af mørket besat Denne nat... er livet forladt Naar tiden er inde Vil døden finde Naar tiden er inde Elendighed ende Døden... livets nederlag Døden... befrielsen fra livet Naar døden kommer Er alt forbi Naar døden kommer Er sjælen fri Naar døden kommer Vil alt visne bort Alt blive sort Naar døden kommer Klagesang forstummer