Quanno 'na Figlia Se Sposa Letra

Natale Galletta

Le Nostre Parole

Letra de Quanno 'na Figlia Se Sposa
È vulata comu u vient sta nuttata, ma pecchè? So venut dint a stanzetta due o tri vot a te verè. E pinsann... e pinsann te verev comm e quann piccirilla tu vuliv a bambolilla a durm' insieme cu te. Nunsia mai nun te fidà; che nuttata appress a te. E quann u jorn fora a scola io veniv a te pigglià, tu dicevi sono stata interrogata, tutto bene o sai papà, ma o... mo invece intà stanzetta vigo appes du vestito e dimani vi ha spusar.Comm si bella cu vestit i sposa tutta priparat. Mille sorrisi stann in faccia a te, su suonn s'è avverat. L'emozione ti fa chiù bella, st'occhi tui ca su dui stelle, fann luce pur a core impiett a me. E poi rimani io m' aggiro attorno e tu nu stai inta a casa; però chi t'ha rubbat a me u sacc te fa assai felici. Si nu jorn iu te mancassi sulamente intr e preghiere à parla i me.Succere sempre accussì pi nu padre s'a figlia si sposa, è assai gilus quann iss se a vasa e se a port inta a chiesa. Ti port chius int' o cor tu rest pe semp papà.Puri si da luntan stai sicur, sai siempr insiemm a me bella de papà; e mana a mana a stu pensier mio te port camminann nintra a me. Succere sempre accussì pi nu padre s'a figlia si sposa, è assai gilus quann iss se a vasa e se a port inta a chiesa. Ti port chius int' o cor tu rest pe semp papà. E si nu jorn po a divent mamma, sai che gioia sarà pe 'mme? Ca du pezz dinta stu cori tu me veni ammazziccà. Auguri,auguri a papà.