Letra de Nun E' Fantasia
Famme sapè
Famme sapè
si me vuò ancor comm'je voglio a'tte
Famme sapè
famme verè
si tu mi cierc comm'je cerc a'tte
senza parlà sto ancor cà con tutt o'ben che te voglie dà
famme impazzì
famme murì
damm sta vocc nun farm'aspetà

Voglie ca chist'ammor nun'è fantasia
Voglie ca verament si sultant a mia
Cu'ttè saccie pensà
Cu'ttè saccie sunnà
Quann facimm'ammor
Stu cor trist car atter e fà rummor
E si me raje nu vas o'saj poi appiccia o'sol
Te voglie immaginà
Te voglie assumiglià
Pecchè pe me si unic

Fatt guardà, fatte tuccà
vicin a'tte pe siemp voglie stà
num caccià ,famme stà cà
senza di te nun ce la faccio a campà
famm impazzì famme murì
damm sta vocc e nun voglie aspettà

Voglie ca chist'ammor nun'è fantasia
Voglie ca verament si sultant a mia
Cu'ttè saccie pensà
Cu'ttè saccie sunnà
Quann facimm'ammor
Stu cor trist car atter e fà rummor
E si me raje nu vas o'saj poi appiccia o'sol
Te voglie immaginà
Te voglie assumiglià
Pecchè pe me si unic

Sì l'urtim pensier primm'e da durmì
nun trov chiù e parol pe t'ho fà capì
ca voglie sul'a tte
vuless cancellà sta vita mia accussì

Voglie ca chist'ammor nun'è fantasia
Voglie ca verament si sultant a mia
Te voglie immaginà
Te voglie assumiglià
Pecchè pe me si unic

(Grazie a Marco per questo testo)