Letra de Tu 'o Chiamme Ammore
Passi e poi ripassi chest'è a terza vot, guard e te vo fa guardà, tant a te nun te ne mport nient, ma che faccia tosta tu semp cà. Tutta priparat gonna mozzafiato, scinn a n'gopp p'o verè, stu guaglione s'è arrubbato o core, ma nun se n'è accort nun ce vo carè. Curr fa ampress dincell ca tu gia o vuò ben fancell sapè. E fa parlà chistu core, trov iss e parol, parl iss pe te....
Rit. Tu 'o chiamme ammore ma chill nun te sent, gia sta cu nat e tu stai mal a rind, si nammurata e a'nott stai scetat, non durm e t'o suonn, sei pazza di lui. E cagn strad, ma turn ngopp e pass, lui ti sorride, par ca o vuo fa appost, e chistu core ca nun s'è mai stancat se perd pa strad, nun sap addo và. E quei messaggi d'amore sul telefonino "te vogl parlà", e nun t'arrienn cuntent co l'acqua e co vient tu o torn a cercà l'ammore che fa....
Passn e iournat una ret a n'at, vot e gir e tu stai cà. O pensier fiss rind a mente, ca s'arrobb o tiemp e nun te fa mangià. E vai dicenn ca tu gia t'hai mis a fa ammor che scem ch'si, qunn te pass vicin nun truv e'parole e te sient e'murì
Rit. Tu 'o chiamme ammore ma chill nun te sent, gia sta cu nat e tu stai mal a rind, si nammurata e a'nott stai scetat, non durm e t'o suonn, sei pazza di lui. E cagn strad, ma turn ngopp e pass, lui ti sorride, par ca o vuo fa appost, e chistu core ca nun s'è mai stancat se perd pa strad, nun sap addo và. E quei messaggi d'amore sul telefonino "te vogl parlà", e nun t'arrienn cuntent co l'acqua e co vient tu o torn a cercà l'ammore che fa....
E quei messaggi d'amore sul telefonino "te vogl parlà", e nun t'arrienn cuntent co l'acqua e co vient tu o torn a cercà l'ammore che fa....

(Grazie a Miriam per questo testo)