Letra de Mistaneek
Aah aah aaah aaah minak inta wo aaaaah !
Yaly ramitny fy bahr el aaah
Habibi ana ´awzak inta
Habibi mehtaglak inta habiby
Habibi wa maleesh a’oloo… ghirak habiby
Ooooh habibi

Mistaneek mistaneek, tetaal ´aleya leeh ?
Mistaneek mistaneek, tetaal ´aleya leeh ?

Mistaneek mistaneek, tetaal ´aleya leeh ?
Mistaneek mistaneek, tetaal ´aleya leeh ?

Ah minak inta wo aah
Yaly ramitny fy bahr el aah
Ah minak inta wo aah
Yaly ramitny fy bahr el aah
Ah minak inta wo aah
Yaly ramitny fy bahr el aah
Ah minak inta wo aah
Yaly ramitny fy bahr el aah

Mistaneek mistaneek, tetaal ´aleya leeh ?
Mistaneek mistaneek, tetaal ´aleya leeh ?

Hamsit alby, ´aleek betsalem
Hamsit alby, ´aleek betsalem
Oo betetkalem ´an ashwa’i
Rod wo ´aleya inshalla etsalem
Winta ba´eed haseet bi fora’i

Ah minak inta wo aah
Yaly ramitny fy bahr el aah
Ah minak inta wo aah
Yaly ramitny fy bahr el aah

Mistaneek mistaneek, tetaal ´aleya leeh ?
Mistaneek mistaneek, tetaal ´aleya leeh ?

Law yoom tedar
´ala nesyany
da'na habibi ma´ak wi taany
Dana alby wa rohy wa leyl ya
Sahran elly sahran el leyl wo sabheya
Dana alby wa rohy wa leyl ya
Sahran elly sahran el leyl wo sabheya

Winta ba´eed haseet bifora’i

Mistaneek mistaneek, tetaal ´aleya leeh ?
Mistaneek mistaneek, tetaal ´aleya leeh ?

Mistaneek mistaneek, tetaal ´aleya leeh ?
(Aah mistaneek…)
Mistaneek mistaneek, tetaal ´aleya leeh ?
(Oooh ooh…)
Mistaneek mistaneek, tetaal ´aleya leeh ?
Mistaneek mistaneek, tetaal ´aleya leeh ?
(Habibi…)