Letra de Amulet
... yal ow amar bwogodak
wensy dalam ely bahdodak
....
wo tehrm alby min defe' noorak

Dana roohy ´aysha min gheer roohak
Wo hayaty dayba bwogodak
Wo hayaty dayba bwogodak

[Refrain]
El haya gamila fi ´aineek, ana bahlam beek
Dayman dayman ahwak wo dayman ahwak
inta ´aref leeh.
El haya gamila fi ´aineek, ana bahlam beek
Dayman dayman ahwak wo dayman ahwak
inta ´aref leeh.

[Sawt el atlas:]
Habib el alb ya habib el ´ain
yoqoly yoqoly ana bashofak feen
Habib el alb ya habib el ´ain
uly uly ana bashofak feen

Habib el alb ya habib el ´ain
uly uly ana bashofak feen
Ana alby eshta'alak
Ana ´aly ulak:
"Inta el dunya, winta el hub.
Da mafish gherak sakin alby
Da mafish gherak sakin alby"

[Refrain]

El haya gamila... fi ´aineek ana bahlam beek
Dayman dayman ahwak
dayman dayman ahwak wo dayman
ahwak inta ´aref leeh.

[Sawt el atlas:]
El haya gamila fi ´aineek ana
fi ´aineek ana bahlam beek
El haya gamila fi ´aineek ana
fi ´aineek ana bahlam beek
Sahran el leela fi roohak ya
fi roohak ya fi totee
Sahran el leela fi roohak ya
fi roohak ya fi totee
El haya gamila fi ´aineek ana
fi ´aineek ana bahlam beek
El haya gamila fi ´aineek ana
fi ´aineek ana bahlam beek
Sahran el leela fi roohak ya
fi roohak ya fi totee
Sahran el leela fi roohak ya
fi roohak ya fi totee

[Refrain]

El haya gamila... fi ´aineek.. ana bahlam beek..
Dayman dayman ahwaak... dayman ahwak, inta ´aref leeh

Haa leyly ya aah...
Yaaa leyly... haaaa.... Haaayaaa... yaaa....