Dívèí Pláè / Divci Plac/ Mädchen-Tränen Letra

Michal David

Otras Canciones

Letra de Dívèí Pláè / Divci Plac/ Mädchen-Tränen
Michal DávidDívèí pláèDej mi v pravou Hchvíli znameminíJá hned na tvé pøání skamenímA kdy? si bude? pøát budu vrávoratI vzlétnout se pokusímJenom vyslov svoje pøáníChce? li zaènu s velkým zdvoøenímA klidne se i s tebou o?enímJá v?echno splním rád kdy? se bude? smátJen nechci abych byl smáèetTvým ka?dodenním pláèemDívèí pláèZraòuje A pálí zvlá?Plakat má jen kto se z okna dívá sámA já jsem s tebou co tì známDívèí pláèZraòuje A páli zvlá?Kdy? tì trápím tak se klidnì mraèJenom vynechej dívèí pláè