Letra de Samca
Am purces pe cale, pe cărare,
Gras și frumos,
Când la jumătate de cale...
Am întâlnit o Samcă,
Cu patru picioare
Cu piele de urs îmbrăcată!
Trupul mi l-au schimonosit,
Pieptul mi-au stricat,
Ochii mi-au păienjenit,
Sangele mi-au băut,
Carnea mi-au mâncat,
Puterea mi-au luat...
Si nimeni nu m-o auzit...