Letra de Pijn Doen
Dag in, dag uit, op elk moment

Gebeuren ze, en altijd nog

In Santiago en Tasjkent

En soms gewoon in Purmerend

Gebeuren ze. Dat weet je toch?

De dingen waar je bang voor bent...

In naam van God of een regiem

Een koning of een president

In het geniep of legitiem

Als boete of als dreigement

Of als barbaars amusement...

De dingen waar je bang voor bentWant martelingen horen bij het leven

En schikken zich in elk gewenst patroon

Want martelingen horen bij het leven

En folteraars zijn meestal dood-gewoonWees nou maar blij dat je de kans nooit hebt gehad

Wees nou maar blij dat je nooit 'nee' hebt hoeven zeggen

Om te bemerken hoe het kwaad

Van erger tot nog erger gaat

En tot waar beesten niet in staat toe zouden zijn...

Want enkel mensen doen elkaar moedwillig pijnEn als je denkt: "Wie doen dat nou?"

Stel, dat je oog in oog zou staan

Alleen maar naar ze kijken zou

Je zag een man, je zag een vrouw

En daar was niks bijzonders aan

Misschien zelfs leken ze op jou...

Misschien herkende je het wel:

De godvergeten hondetrouw

De gruwelijke parallel

Met bange katten in het nauw

Zelfs het ontbreken van berouw...

Misschien zelfs leken ze op jouWant martelingen zijn een zaak van mensen

Daar wringt al sinds er mensen zijn de schoen

Want martelingen zijn een zaak van mensen

Daar kunnen enkel mensen wat aan doenWees nou maar blij dat je de kans nooit hebt gehad

Wees nou maar blij dat je nooit 'nee' hebt hoeven zeggen

Om te bemerken hoe het kwaad

Van erger tot nog erger gaat

En tot waar beesten niet in staat toe zouden zijn...

Want enkel mensen doen elkaar moedwillig pijn