Invaze Všenièící, Pøinášející Slávu Nehynoucí Vítìzùm I Smrt Nezvratnou Poraženým Letra

Maniac Butcher

Invaze

Letra de Invaze Všenièící, Pøinášející Slávu Nehynoucí Vítìzùm I Smrt Nezvratnou Poraženým
Mašinerii váleènou nelze zastaviti
Shodná pole cti s lány høbitovnímy
Zde není zajatcùch, žádných ranìných
Pouze vítìzùch a mrtvol mrtvých

Invaze všenièicí èi marná obrana
Marš oslavný èi krákání havranùch
Zástava vítìzsví èi èerné sukno smrti
Zabij a žij nebo nech žít a chcípni

Zde není volby jinaèí
Možnosti tøetí odlišné
Jen vítìzství èi porážka
Život nebo smrt !!