Bìsnìní Bitevní Právì Poèíná, Neb V Tomto Okamžení Hodina Pùlnoèní Odbývá Letra

Maniac Butcher

Invaze

Letra de Bìsnìní Bitevní Právì Poèíná, Neb V Tomto Okamžení Hodina Pùlnoèní Odbývá
Tak tedy obnažme meèe leštìné
Nech lesk ten oèi sokùch oslepne
Vypusme psy i ptactvo dravé
Vydejme povely èeládce žoldnéøské

Bodáky nasadit
Granáty odjistit
Letadla do vzduchu
Tanky vpøed

Poslední pùlnoc právì minula
Hodina pomsty mé již udeøila
V tomto okamžení dejme se do díla
Nech lùza odporná v bolestech umírá !!