Øemeslo Váleèné, To Jest Mi Chlebem Všedním I Taktéž Kratochvílí Sváteèní Letra

Maniac Butcher

Invaze

Letra de Øemeslo Váleèné, To Jest Mi Chlebem Všedním I Taktéž Kratochvílí Sváteèní
Polnice hlahol
Pøehluší zvon kostelní
Štìkot kulometu
Mému uchu lahodí

Má pomsta i hnìv
Rozdmychává mocný žár
Oheò všespalující
V øadách neøátel šíøící

Bolest a krev
Bídu a mor
Hrùzu a dìs
Zkázu i smrt !!