Rada Užiteèná, Kterak Stáøí Dožíti, A Taktéž Doporuèení Vhodné Pro Život A Pøežití Letra

Maniac Butcher

Cerná Krev

Letra de Rada Užiteèná, Kterak Stáøí Dožíti, A Taktéž Doporuèení Vhodné Pro Život A Pøežití
Tak, lzo z nejubožejších
Teï dobrou radu k tobì mám:
Støez se Mojí blízkosti
Neple se Mi do cesty

Se zlou se snadno potážeš
Neb cholerik Já jsem
A k šílenství Mì dohání
Tvá znaèná idiocie

Již pouhý pohled na tvj zjev
Bestii ve Mì probouzí
Za jednání Své pak neruèím
Sama sobì následky pøièítej !!