Letra de Sigrblot
Kom storm, kom eld,
kom björnfot, berid sinne

Morgondagen kallar,
nordstjärna i blick.
Valkyriors sång.

Offer till enöga,
spjutets herre.
Blot för seger.

Till Hravnáss bunden,
genom ed.
Snart en seger vunnen,
för vår sed.
Sigrblot

Kom gryning, kom vindar,
kom korpfot, bevinga sinne.

Härar samlas,
vid hornets sång.
Nordstjärnans barn.

Vreden hettar,
stormvindar bär.
En dödens symfoni.

Odin, Allfader,
Gugners bevingare, korpars herre.
Giv oss seger,
som här samlats.

Bärsärkens raseri,
river och sliter.
Fallande bilor,
jämmer och skrik.
Dånande horn,
sprucket stål.
Bärsärkens raseri.

Kom stiltje, kom regn,
gå björnfot, befria sinne.

[Translate to English:]

Come storm, come fire.
Come bear foot, mount the mind.

Tomorrow calls,
my gaze upon the North Star.
The song of Valkyries...

Sacrifice to One-Eye, Lord of the spear.
Sacrifice for victory.

To Hravnáss bound, through oath.
Soon a victory won, for our ways.
Sigrblot...

Come dawn, come winds.
Come raven foot, winged mind.

Hosts gather, to the song of the horn.
Children of the North Star...

The wrath warms, storm winds carry.
A symphony of death.

The wrath of the berserk, slashes and tears, falling axes, moaning and screams, thundering horns, broken steel.
The wrath of the berserk...

Come doldrums, come rain.
Go bear foot, release mind.