Letra de Vargstenen
Ljus faller sakta
över ödemarkens gölar.
Sunna stiger sakta
i den kalla morgonen.

En hoppets låga
till gåvostenens kraft
att tunga bojor lösa,
i denna natt.

Vag är min fylgias kraft.
En kall smak av järn
följer dess svaga sång
som ekar böljande i vinden.

Faller ned vid stenens fot.
Glödande runor som binder
i drakens ristade kropp
järntandens blodröda spår.

Nidingars förhatliga dåd,
vrede stiger åter upp.
Kropp utan själ – själ utan kropp.

Samlar tanke och sinne,
väntar solens fall,
en reningens eld
i bergets kristall.

Under nordstjärnans sken,
en son av Nordens mark,
kallar på gudarna
vid deras namn.

Kallar väsen i ovan
i riktningar sex.
Kallar väsen i nedan.
Förfädersandar, stå mig bi!
Runor från Urds väv,
uråldrig vibrerande kraft.

Runor fyra från världar nio
från trädet i världens mitt.

Reid kallar jag för skydd.
Eld, luft, vatten och jord,
Gifu för offer och gåva,
i bergets djup.

Algiz för fylgiors makt,
Gråbens kraft, min broderhälft,
Ken, den förödande elden,
för rening och bojor brustna.

Kristallens ljus
bländade min syn.
Ett vibrerande dån
fyllde världen.
Surts eld slog ur jorden.
Glödande runor sveddes bort.

Ett rungande avgrundsvrål,
urkraft förlöst.
Odins glittrande öga,
förlöst ur vargstenen.
Förening av själen,
själars rening i eld.

Fogade samman i ödets väv,
själars rening i eld.

[Translate to English:]

Light falls slowly
Over the cesspools of the desert
Sunna rises slowly
In the cold morning

A flame of hope
To the power of the Gift Stone
To unfetter heavy shackles
In this night

Faint is the power of my Fylgja
A cold taste of iron
Follows its weak song
That resounds billowing in the wind

Falling down at the stones foot
Glowing runes that bind
In the carved body of the dragon
The blood red trace of the iron tooth

The hateful deeds of vandals
Wrath rises again
Body without a soul
Soul without a body

Collecting thought and mind
Awaiting the falling of the sun
A cleansing fire
In the crystal of the mountain

Under the light of the Northern Star
A son of the earth of the North
Calls the Gods by their names

Calls beings of Above
Fey creatures of six directions
Calls beings of Below
Spirits of my forefathers, stand by me

Runes from the web of Urd
Ancient vibrating power
Four runes from nine worlds
From the tree in the centre of the world

I call upon Reid for protection
Fire, Air, Water and Earth
Upon Gefn for sacrifice and gift
In the deep of the mountain

Algiz for the power of Fylgjas
The power of the Wolf, my brother-half
Ken the devastating fire
For cleansing and broken bonds

The light of the crystal blinded my sight
A vibrating rumble filled the world
The fire of Surt was stricken from the earth
Glowing runes were scorched out

A rumbling abysmal roar
Ancient power released
The glittering eye of Odin
Delivered from the Wolf Stone
Union of the soul...

The cleansing of souls in fire
Joined together in the web of destiny
The cleansing of souls in fire...