Vedergällningens Tid Letra

Månegarm

Otras Canciones

Letra de Vedergällningens Tid
På svarta vingar buren över Midgårds mark med bud om dagen och ormtungors fall. Vargtand och björnram, eld och stål, brutna löften, förgiftat land. Blodiga vingar skuggar mark. Sakta sluter sig Hels hand. Kallar björnfot och gråben, svurna samman i ed. Söner och döttrar av Norden, sprungna ur samma mull, åter samlade till offer, blot och lov till Grimner. Låt spjutet bevingas i bärarens hand! Vargtand och björnram, eld och stål, brutna löften, förgiftat land. Blodiga vingar skuggar mark. Sakta sluter sig Hels hand. Seger till de av seden, för Yggdrasils rot. Seger till Midgårds barn mot nidingars hat. Hammaren faller med ett dån, horn blåser till sång. Blodörn ristas för nid: vedergällningens tid! Vargtand och björnram, eld och stål, brutna löften, förgiftat land. Blodiga vingar skuggar mark. Sakta sluter sig Hels hand. Ulvpälsar i kampens raseri, blodiga sköldar spruckna, bevingade ormar, blodörnens tid: vedergällningens tid! Hammarens seger, hednatid: vedergällningens tid!