Letra de Spjutsång
Vävens varp är våldsmäns tarmar hängande vikterna huvud av män blaggarnsrafterna bloddränkta spjut skjutbommen järnskodd skyttlarna åror med svärden slår vi segerväven vävom vävom valspjutens väv Vävom vävom valspjutens väv och segerfursten sedan vi följe blott blickas blodiga sköldar vävom vävom valspjutens väv där fejdstora mäns fälttecken går livet hans lida låter vi ej Nu väven är vävd och valplatsen avröjd goternas galdrar går över landen skrämd blir den sig skådar kring blodskyar blandas på himlen röd är rymden av rinnande blod och trolldomen tränger sig genom Vi kvad här för konungen unge segersången sälla sjöng vid den men han som hunnit att höra orden spjutsången läre och spride bland människor ridom på hästarna raskt må vi ut dråpligt vi stormar med dragna svärd