Letra de Hemkomst
Slitna segel spelar i vind. Ögon trötta att se, speglar en sorg i flammornas sken Fallen i främmande land. En far, en son, en kvinnas man Pa en bädd av löv till hemmets härd bärs han fram... Till barnens gråt lämmar han sin hamn