Fädernas Kall (Under Hödja Norbanér) Letra

Månegarm

Otras Canciones

Letra de Fädernas Kall (Under Hödja Norbanér)
Tidenen av blod, dagar av makt, fädernas kall, skriker i mina ådror. Draget kallt stål, sjunger i mina händer, täjer forna dagar, deras stora glans Fäderna kall, skriker i mina ådror Med höjda nordbanér genom särkastam, banar blodig väg i dödens namn Ty dagar står åter då vårt tål vädras Tiden är dagad, då vi smeker ovärdig lekamen Ty draget stål kallt som is, från nordan drar åter vi iväg Med höjda banér genom särkastam, väcker allt som varit i mitt vreda sinne Urgammalt blod fyller min kropp sjunger de gamlas sång i korpens skugga Fädernas kall skriker i mina ådror. Ty draget stål kallt som is, från nordan drar åter vi. Tidenen av blod...