Letra de Ymer
"I åldrarnes morgon,
då Ymer levde,
Var ej sand, ej vatten,
ej svala vågor,
jorden ej fanns,
ej avanhimlen,
Blott ginnungasvalget
men intet gräs"