I Den Svartaste Jord Letra

Månegarm

Nattväsen

Letra de I Den Svartaste Jord
Skepnader i ekens valv,
Blåblekt ljus, likt marors värld.
Gråljus, i ögats vrå,
Sömnlös dvala, inför djupets kall.

Ett frö såt i den svartaste mull... Ett frö såt i den svartaste jord...

Driven, upp från djupen,
En bindande stämma, av runosång.
Krafter, från det inre,
Strömmar ur jorden, vid dödens häll.

Ett frö såt i den svartaste mull... Ett frö såt i den svartaste jord...

Dånande röster stiger sakta upp,
Bilder från själens ändlösa brunn.
Frödrivna väsen, visdomens eld, I den svartaste jord...
Vid askens rot, mot himmelen.
Runor står att finna, i bladens skuggor.
I barken estad, en linje av eld, I ovan och neden, blinder den sig själv.

Över nattens valv, hörd ekot av runors kall.
Från ovan ned, i tomhetens gap. I den mörkaste jord...

I den svartaste jord, ett offer vid trädets rot.
I den svartaste jord, klarhet vid livets häll.

Ett frö såt i den svartaste mull... Ett frö såt i den svartaste jord...

[English translation:]

[In The Blackest Earth]

Shapes, in the vaults of the oak,
Livid light, like the world of nightmares.
Grey light, in the corner of the eye,
Sleepless torpor, before the calling of the deep.

A seed sown in the blackest soil...
A seed sown in the blackest earth...

Compelled, from the deep,
A binding voice, of rune chant.
Forces, from the core, arise from
The earth, at the rock of death.

A seed sown in the blackest soil...
A seed sown in the blackest earth...

Booming voices rise from the dark,
Images from the well of the soul.
Banned beings, the fire of wisdom,
In the blackest earth...
At the root of the ash, against the heavens.
Runes can be found, in the shadows of the leaves.
Etched in the dark, a line of fire,
Above and below, it blinds itself.

Over the nights vault, the echo from runes
Calling. From above down, in the abyss
Of emptiness. In the darkest soil...

In the blackest earth, a sacrifice by the
Root of the tree. In the blackest earth,
Lucidity at the rock of life.

A seed sown in the blackest soil...
A seed sown in the blackest earth...