Letra de Delling
Korpen blickar över morgonens hav,
fäller sina vingar ut.
Låter vinden fylla hans själ,
torkar den kalla nattan väck.

Delling i öst, stjärnor i väst...

Korpen lyfter mot gryningens port,
sveper över skogarnas djup.
Blickar ned mot midgårds mark,
ty gryning är människans hopp.

Se dagen i öst, natten i väst,
se Skinfaxes man, i himmelens djup...

Gryningens ljus, flammande hav,
silverne väv, ty Delling kommer med hopp...

[English:]

The raven gazes upon the sea of morning,
unfolding his wings. He lets the wind fill
his soul, dry out the humid night.

Dawn in the east, stars in the west...

The raven takes off towards the gate of dawn,
sweeps over the depths of the forests.
Gazes down on the ground of Midgard.
For the dawn is the hope of mankind.

See the day in the east, the night in the west,
see the mane of Skinfaxe, in the depth of heaven...

The light of dawn, flaming sea, web of silver, for
Dawn comes bringing hope...