Vigverk - Del Il Letra

Månegarm

Månegarm

Letra de Vigverk - Del Il
Till manligen lid
i sköld-och yxtid
Ni samlas till årets härfärd
Mot stormande hav
se om det blir er grav
Mot öster med slipad svärd

Mot Miklagård
se vad sköldarna tål
I kejsarens sold skall vi stå
Mot ära och guld
ger vi löften om huld
Fast riken och liv oss förgår

Bär bud till Nord
till förfäders jord
Minns vårt mod
att vi höll våra eder och ord
Besjung om vårt
vigverk och dåd

I manlingen här
så stolt och så fjär
De drogo mot österleds guld
Gav örnen kött
stöpte valplatsen rött
For i söder, till säkernas land

Här är bud till Nord
till förfäders jord
Minns deras mod
att de höll sina eder och ord
Minns deras vigverk och dåd

Mot öster bär vår färd
mot främmande värld
Vi åstundar vigverk
att få pröva våra svärd
Lämnar syster och bror
vi blotar till Njord
Till ledung, i vikingahor