Letra de Kraft
Sorg i mitt hjärta
Minnen från en gången tid
Ärrat är mitt sinne
Bestulet från kraft och frid
Jag minns den dag
jag minns den sol
Sunnas strålar väckte till liv
Dagarna av hopp är nu stoft
av en svunnen tid

Likt korpen i skyn
Blickar jag mot världar ned
Mot marken som bränts
Mot spillror som blod bestänkt

Hör vargarnas yl
Hör ekot i skogars djup
De kallar mig hem
De kallar till oss
De kallar den själ
som av sorg förgåtts

En slöja av sorg framför min blick
Minnen binder samman
Samlar mörkrets kraft
Men jag minns den dag
Jag minns den sol
Minnet för oss samman
I forna salars prakt