Letra de Blot
Vid kungars högar
står asars träd
En ask så stolt och stark
en länk till gudar mark
En port till svunna världar
öppnad av liv
Offer i nio hängda är
vars kött nu korpar tär

Fält som här står, bär på oårens sår
Säd som förgår i dess spår

Hör våran talan
tag vårt offer till ert bord
Blot till er ära, vi ger liv
vi ger er blod
Giv oss er äring
låt det gro i svulten jord
Väck nu liv i karga nord

Fält som här står
bär på oårens sår
Säd som förgår i dess spår

Hör våra sånger
hjälp oss stävja Svitjods sot
Giv vind i seglen
ge tärda drömmar eder bot
Låt trädet spira
giv ny kraft till trädets rot
Låt korpar äta detta blot
Låt korpar äta detta blot