Bärsärkarna Från Svitjod Letra

Månegarm

Månegarm

Letra de Bärsärkarna Från Svitjod
Hör de dova sånger
ifrån drömmars svunna tid
Väcker vår hamnsjäl till liv
Ämnade att härnad ge
i urkrafts raseri
Odens valda män
Trummors slag och runors mål
vi äntrar björnens hamn
Mansblod och björnfäll blir ett
I eldar stå, i väven dold
järn ger oss icke sår
Bjarkis brödrahär

Kallad till brynjting
av Oden vald
Hamnfolk från Svitjods börd
Med klo som ovän flyr
svuren ed till Hangatyr
Valplats i härens för

I vredens trans, björnens dans
till nordstjärnan länkar bands

Kallad till brynjting av Oden vald
hamnfolk av Svears börd
Med klo som ovän flyr
svuren ed till Hangatyr
Till valplatsen vi stå i härens för

Vi är kallad till brynjting
och Odens val
skiftar i björnens hamn
Likt ljungeld i strid
Vid valplatsen vi stå
i härens för