Letra de Allfader
Gryning stundar
tänd den eld
Som ger vårt skepp nytt liv
Mot ovan värld
vi styr vår färd
Jag följer Allfader vis

Jag ser min fader, ser min mor
De fränder som gått hän
Till fäders sal
till grönskans dal
Jag följer Allfader vis

För mig till dem
de som kallar mig åter till sig
Släpl lös min hug
jag räds ej den väg jag valt

Räck mig hornet
läna mig dryck
Sjung högt de skaldna ord
Tag stål i hand
spänn hårt det band
Jag vigs i Allfaders död