Letra de Spjutsång
Vävens varp är våldsmäns tarmar
hängande vikterna huvud av män
blaggarnsrafterna bloddränkta spjut
skjutbommen järnskodd skyttlarna åror
med svärden slår vi segerväven
vävom vävom valspjutens väv

Vävom vävom valspjutens väv
och segerfursten sedan vi följe
blott blickas blodiga sköldar
vävom vävom valspjutens väv
där fejdstora mäns fälttecken går
livet hans lida låter vi ej

Nu väven är vävd och valplatsen avröjd
goternas galdrar går över landen
skrämd blir den sig skådar kring
blodskyar blandas på himlen
röd är rymden av rinnande blod
och trolldomen tränger sig genom

Vi kvad här för konungen unge
segersången sälla sjöng vid den
men han som hunnit att höra orden
spjutsången läre och spride bland människor
ridom på hästarna raskt må vi ut
dråpligt vi stormar med dragna svärd