Ett Gammalt Bergtroll Letra

Månegarm

Havets Vargar

Letra de Ett Gammalt Bergtroll
Det lider allt emot kvälls nu
och det är allt mörk svart natt snart
jag skulle allt dra till fjälls nu
men här i daln är det allt bra rart

På fjällets vidd där all storm snor
är det så ödsligt och tomt och kallt
det är så trevsamt där folk bor
och i en dal är så skönt grönt allt

Och tänk den fagra prinsessan
som gick förbi här i jåns
och hade lengult om hjässan
hon vore allt mat för måns

Det andra småbyket viker
och pekar finger från långt tryggt håll
det flyr ur vägen och skriker
tvi vale för stort styggt troll

Men hon var vänögd och mildögd
och såg milt på mig, gamle klumpkloss
fast jag är ondögd och vildögd
och allt vänt flyktar bort från oss

Jag ville klappåna och kyssåna
fast jag har allt en ful trut
jag ville vaggåna och vyssåna
och säga: tu lu, lilla sötsnut

och i en säck vill jag stoppåna
och taåna med hem till julmat
och sen så äter jag oppåna
fint lagad på guldfat

Men hum, hum, jag är allt bra dum
vem skulle sen titta milt och gott
en tocken dumjöns jag är, hum, hum
ett tocke dumt huvud jag fått

Det kristebarnet får vara
för vi troll vi är troll vi
och äta oppåna den rara
kan en väl knappt låta bli