Letra de Lunes
Unang araw, kay bilis ng galaw
May kalaliman na patungo sa pag-ayaw
Na kalimutan ka kahit pa may iba
At sa muli'y magbabalik sa 'kin ang lahat

Maaari bang magtanong
Dahil labis na rin akong lumalayo

Matatanggap ba ako
Kung magbabalik sa 'yo
Sakit ng sinapit ay please wag ng magtampo
Wala man akong nagawa
Nung unang ika'y nawala
Wala sa hinagap na ako'y mabibigo
Wala sa hinagap na ako'y mabibigo

Unang araw, naninibago ka
Sa pakiwari ay may katiyakan na
At sa isang iglap mayroong magaganap
At sa muli magbabalik sa 'kin ang lahat

Maaari bang magtanong
Dahil labis na rin akong lumalayo

Matatanggap ba ako
Kung magbabalik sa 'yo
Sakit ng sinapit ay please wag ng magtampo
Wala man akong nagawa
Nung unang ika'y nawala
Wala sa hinagap na ako'y mabibigo
Wala sa hinagap na ako'y mabibigo

Wag kang magtaka
Pinilit kong magtanong
Basta sapat na ang
Nalaman mo na ako ay narito
Wag kang magtaka...
Wag kang magtaka...
Wag kang magtaka...
Wag kang magtaka...

Maaari bang magtanong
Dahil labis na rin akong luma.... Layo

Matatanggap ba ako
Kung magbabalik sa 'yo
Sakit ng sinapit ay please wag ng magtampo
Wala man akong nagawa
Nung unang ika'y nawala
Wala sa hinagap na ako'y mabibigo
Wala sa hinagap na ako'y mabibigo

.. Wala sa hinagap na ako'y mabibigo