Letra de Folj Flocken!
Lika bra att sluta tänka - ditt liv är förutbestämt
Följ flocken!
Sluta tänka, lyd!
Bli stöpt i formen
Sluta tänka, lyd!
Svik inte normen

Ingen jävel bryr sig vad du tycker!