Letra de Geranium
Szybo Czy pamietasz mnie Czy pamietasz moje my?li Tamten dzieñ ... Mrony dzieñ ... W³a?nie ten ... Gwiazdko Co na szybie l?nisz Dla mnie z dnia na dzieñ powstajesz Przyniós³ cie ... Przywia³ mróz ... Dla mnie - wiem ... Spadnijmy w dó³ ? objeci wspólnie Otuleni ? li?ciem geranium Popro?my wiatr ? o cisze zim¹ Uwijmy sobie - w chmurach gniazdo Kochajmy sie ... (Kochaj mnie ...) ?wierszczu Co w?ród trawy grasz Czy pamietasz te melodie Któr¹ wtedy gra³ Dla mnie gra³ ... Lepiej nie ... Rybko Nie zapomnij mnie Choæ fioletem wrz¹ce s³owa Skrad³em ? teraz wiem ... Ogarniam ... Wiec milcze ... Spadnijmy w dó³ ? objeci wspólnie Otuleni ? li?ciem geranium Popro?my wiatr ? o cisze zim¹ Uwijmy sobie - w chmurach gniazdo Spadnijmy w dó³ ? objeci wspólnie Otuleni ? li?ciem geranium Popro?my wiatr ? o cisze zim¹ Uwijmy sobie - w chmurach gniazdo Kochajmy sie ...