Letra de Petite Noya
AY NENA MEVA NENA VINE VINE CAPA QUI
AY NENA MEVA NENA NO TEN BAIXIS MES D´ÁQUI
AY NENA MEVA NENA VINE VINE CAPA QUI
AY NENA MEVA NENA NO TEN BAIXIS MES D´AQUI
-------------------------------------------------------
VINE AQUI MUROYA MUROYA VINE AQUI
VINE AQUI MUROYA MUROYA VINE AQUI
VINE AQUI MUROYA MUROYA VINE AQUI
VINE AQUI MUROYA MUROYA VINE AQUI
-------------------------------------------------------SEMBA PER QUI, SEMBA PER QUI, SEMBA PER ALLA
SEMBA PER ALLA ,SEMBA PER ALLA , SEMBA PER AQUI
SEMBA PER QUI, SEMBA PER QUI, SEMBA PER ALLA
SEMBA PER ALLA ,SEMBA PER HAY MURAQUI.


(Gracias a STACCATO RUMBA FLAMENCA por esta letra)