Corrine, Corrina Letra

Cliff Bruner

Otras Canciones

Letra de Corrine, Corrina
Corrine Corrina, where you been so long?
Corrine Corrina, where you been so long?
Ain't been no lovin' since you been gone
I love Corrina, tell the world I do
I love Corrina, tell the world I do