Letra de Zomerverlangen
Grauw zijn de velden en kleverig de wegen

Guur zijn de winden, bevroren de waters

De vogels zijn stil, maar luidruchtig de katers

Nog is niet het vuur in de haarden gedoofd

Maar ik heb het warm, 'k heb de zomer in 't hoofdIk denk aan de zon en de zomerse wegen

'k Verlang naar het geurende hooi in de wei

Naar 't stille getik van de lauwwarme regen

Ik droom van een meisje, een meisje voor mij

'k Verlang naar de hemel, zo stralend, zo blauw

Naar de zon, naar de zomer, naar jouIn trek is de borstrok en duur zijn de eiers

In 't vrije veld nog sporadisch de vrijers

Nat is het gras, dus gedwarsboomd de liefde

Nijdig het paar, dat een schuilhoek beliefde

Er is nog geen zwaluw, die lente belooft

Maar 'k heb het toch warm, 'k heb de zomer in 't hoofdIk denk aan het botsende, klotsende water

'k Verlang naar de rust van de eind'loze plas

Naar 't ruisen van 't riet, naar het eendegesnater

Het spel van de wind in het wuivende gras

Ik denk aan libellen, zo sierlijk, zo blauw

Aan de ruimte, de stilte, aan jouLaag staat het kwik en verpakt zijn de vrouwen

Zijn dat de wezens, waarvan we zo houden?

Paars zijn de neuzen en vuurrood de oren

Veel heeft de vrouw van haar charme verloren

Van heel veel sex-appeal is ze beroofd

Maar toch is ze lief, 'k heb de zomer in 't hoofdIk denk aan de zomerse, zonnige stranden

Ik denk aan de grote, oneindige zee

Daar wil ik dan dromen, met het hoofd in de handen

Jouw hoofdje natuurlijk, want jou neem ik mee

Ik voel nu geen wind meer, geen regen, geen kou

Ik verlang, ik verlang zo naar jou