Letra de Suo-gân
Huna blentyn, ar fy mynwes,
Clyd a chynmes ydyw hon;
Breichiau mam sy'n dyn amdant,
Cariad mam sy dan fy mron.
Ni chaiff dim amharu'th gynum,
Ni wna undyn a thi gam:
Huna'n dawel, annwyl bientyn,
Huna'n fwyn ar fron dy fam.

Huna'n dawel hana huna
Huna'n fwyn y del ei lun:
Pam yr wyt yn awr yn gwenu.
Gwenu'n dirion yn dy hun
Ai angylion fry sy'n gwenu
Arnat yno'n gwenu'n llon
Titha'u'n gwenu'n ol a huno,
Huno'n dawel ar fy mron.

Paid ag ofni, dim ond deilen
Gura, gura ar y ddor;
Paid ag ofni ton fach unig
Sua, sua ay lan y mor,
Huna blentyn nid oes yma
Ddim I roddi iti fraw;
Ar yr engl gwynion draw