Letra de Hoamweh
I hon scho drei monat long koan regen neamma gspürt A drei monatg long koa bergluft inhaliert Koan gscheiden schnops und koa gscheide holbe bier I wül zruck zu dir Nana...oh yeah A wia i dahoam woa Hob i gschimpft über di Doch jetzt wo i furt bin Ho i gmerkt wos du wert bist für mi Wo i dahoam wor Hob i gschimpft über di Doch jetzt wo i furt bin Ho i gmerkt wos du wert bist für mi Für mi Oh i I ho hoamweh Hm I ho hoamweh noch BA Just a hoamweh I ho hoamweh nach aussee Da loser wia er obaschaut i mächt sei kroft wieda gspürn I hon scho gmoahnt die berg daschlogn mi Kon ka luft neamma kriagen Des solz komma zwor im meer a gonz guat schmeckn Nua tat i mi gern jetzt wieda amol in mein bett zuadeckn A wia i dahoam woa Ho i gschimpft über di Doch jetzt wo i furt bin Ho i gmerkt wos du wert bist für mi Wo i dahoam wor Ho i gschimpft über di Doch jetzt wo i furt bin Ho i gmerkt wos du wert bist für mi Für mi yeah I ho hoamweh Hm I ho hoamweh noch BA Just a hoamweh I ho hoamweh noch BA Oh A wia i dahoam woa Ho i gschimpft über di Doch jetzt wo i furt bin Ho i gmerkt wos du wert bist für mi Wo i dahoam wor Ho i gschimpft über di Doch jetzt wo i furt bin Ho i gmerkt wos du wert bist für mi Für mi Ha ha I ho hoamweh Hm I ho hoamweh noch BA Just a hoamweh I ho hoamweh noch BA