Letra de Snovi
Anti Todor - Snovi Daj se ponosi svojim pravim ja Da ne glumi? nikada I da uvijek zna? za?to ovdje si Kojim putem krenuti. Danas mo?da nema? novaca Za neke stvari imati, Ali vjeruj mi, nemoj nikada Svoje snove prodati. Ne mora? ti nikome glavu dolje spu?tati Tvoji oblaci na tom putu su Ljudi ?ivi ostali. I ne stidi se ?to si drukčiji Nek budale smiju se, Mo?da ipak stoji ona stvar Da si bolji, boje se. Mo?da ipak stoji ona stvar Da su ljudi kao ti Drugima gor?e bilo jer su drukčiji. Zato glavu sada podigni Mora? snove slijediti, Jer kad snove svoje izgubi? S njima umire? i ti!