Letra de Slobodan
Anti Todor - Slobodan Da li zna? da rođen sam ja umoran i da snage nisam nikad imao, za borbu sa, različitim ljudima ?! Odavno znam da ljude mijenjat ne mo?e? i ne trudim se jer sve je uzalud. Borba ta, sve vi?e mene umara ! A ljudi uvijek ti na putu negdje stoje i ne mo?e? se kraj njih provući jer oni su tu, mali moćni bogovi ! I svakog dana neko te od njih upita, kolko točno sada ti u d?epu ima? ?! Novac je moć, sa njime danas mo?e? sve ! A mi smo ti ljudi tako obični, koji u ?ivotu bore se za svaki drugi dan ! Ne prodajemo tijela svoja nikome i jo? se uvijek čovjek zovem ja JA SAM SLOBODAN !!! Često mi kroz glavu briju misli crne. Osjećam da tako dalje ne mogu, umoran sam. ?elim neku promjenu ! Gledam djecu koja auta dobra voze i vidim one koji jesti nemaju. Mislim da to, nimalo nije pravedno ! A kad po?eli? ne?to sam učiniti, neki glas odnekud uvijek javi se: ''Ma kuda će? ti?! Među svoje vrati se!'' Osjećam se zato manje vrijedan sad. Isfrustriran nekim čudnim ljudima, al' novac je moć sa njime danas mo?e? sve! A mi smo ti ljudi tako obični, koji u ?ivotu bore se za svaki drugi dan ! Ne prodajemo tijela svoja nikome i jo? se uvijek čovjek zovem ja JA SAM SLOBODAN !!! SLOBODAN, JA SAM SLOBODAN !!! JA SAM SLOBODAN !!!